Direktåtkomst till Vägtrafikregistret

Ansökan

Uppgifterna ligger till grund för ansökan om Direktåtkomst till Vägtrafikregistret samt avtal om anslutning till tjänsten Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY.

Efter signering med BankID skickas ansökan in direkt till Transportstyrelsen och Du kommer att få en bekräftelse på e-post.


Namn- och adressuppgifter på sökande företag

Företag (registrerat företagsnamn):
Organisationsnummer (enbart siffror):
Postadress:
Postnr:
Postort:
Telefonnummer:
Leveranssätt faktura: *
E-postadress för PDF-faktura:

Fakturauppgifter (anges ej om samma som ovan)

Fakturamottagare (företagsnamn):
Ev. avdelning:
Kontaktperson/fakturareferens:
Fakturaadress:
Postnummer:
Postort:

Ansvarig användare på sökande företag

För- och efternamn:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
E-postadress (personlig):
Den Ansvarige användaren är personligen ansvarig för autentiseringsuppgifter m.m. Info, kontoret eller adresser som syftar till företaget eller till en grupp människor kan inte användas.

Medlemsskap

Medlem i Svenska Taxiförbundet
Medlem i Sveriges Bussföretag
Medlem i Sveriges Åkeriföretag
Ej medlem i någon av ovanstående organisationer

Person som registrerar denna ansökan

E-postadress:
Är firmatecknare

Firmatecknare för ansökande företag

Firmatecknares e-postadress:
Firmatecknares (2) e-postadress:
Om firmatecknare är annan än ansökande person, skickas en bekräftelse till angiven e-postadress.
Tecknas firman av två personer ska e-postadress anges för båda.

Ansökan avser Direktåtkomst för följande ändamål enligt 5 § lag (2001:558) om vägtrafikregistret

Kontroll av trafiktillstånd Ange ungefärlig antal:
Kontroll av förarbehörigheter Ange ungefärlig antal:

Uppgifter för bedömning om verksamhet och ändamål

Ange inom vilket trafikslag ni eller anslutna transportföretag bedriver verksamheten. Om ni inte har eget trafiktillstånd ska en förteckning över anslutna transportföretag kunna visas upp på anmodan av Transportstyrelsen.

Taxi
Buss
Gods

Transportköpare och upphandlare av transporttjänster enligt Yrkestrafiklagen (2012:210) eller Taxitrafiklagen (2012:211)
Kontroll av trafiktillstånd

Om ni är en sammanslutning av transportföretag som är aktör på marknaden med ett gemensamt varumärke, lämnar anbud på transporter, skriver avtal om dem och bedriver transportverksamhet helt eller delvis genom underentreprenörer:

Beställningscentral Taxi
Lastbilscentral
Samverkansbolag Bussbranschen
Övrigt, redogörelse måste lämnas i fritextfälten nedan

Om ni i er verksamhet upphandlar tillståndspliktiga transporttjänster reglerade i Yrkestrafiklagen (2012:210) eller Taxitrafiklagen (2012:211) och skriver avtal om transportverksamhet som antingen utförs direkt av tillståndshavaren eller genom underentreprenörer.

Regional kollektivtrafikmyndighet (Upphandlar Allmän och Särskild Kollektivtrafik)
Speditör eller annan transportförmedlare
Kommun (Upphandlar Särskild Kollektivtrafik)
Transportköpare med beställaransvar
Övrigt, redogörelse måste lämnas i fritextfälten nedan

Kompletterande information (max 100 tecken per rad)


Uppgifter om teknisk anslutning (lösning för uppkoppling till tjänsten)

BKY webbKlient (abonnemang)
Systemleverantör - Flex Applications
Systemleverantör - Frogne
Systemleverantör - Halda
Systemleverantör - Holmedal
Systemleverantör - TAXIsystem
Systemleverantör - TaxiTeknik
Systemleverantör - TransPA
Egen klient
Välj senare
Vi har tagit del avTransportstyrelsens villkor för direktåtkomst i sin helhet
Vi har tagit del avAllmänna villkor Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY.

Kontrollera att alla uppgifter är korrekt ifyllda innan ansökan skickas in!